Van “Zanglust” tot “COV Leidschendam”

De geschiedenis van het koor begon in de timmermanswerkplaats aan de Venestraat. Een aantal dorpsgenoten besloten een zangkoor op te richten, met goedkeuring van de toenmalige dominee. De timmerman riep op 22 oktober 1908 alle liefhebbers op, onder leiding van de directeur A. Teljeur vond de eerste zangavond plaats. De Christelijke Gemengde Zangvereniging “Zanglust” was een feit.

De eerste jaren
De eerste jaren werden alleen geestelijke liederen gezongen. In 1915 vond het eerste “echte” concert plaats met orgelbegeleiding en een sopraansoliste. Vanaf 1921 werd er ook actief deelgenomen aan diverse concoursen. Halverwege de jaren dertig vond de eerste dirigentenwisseling plaats en trad de heer M. Egberts aan als tweede dirigent. Gedurende de oorlogsperiode stonden de activiteiten van het koor op een laag pitje.

Het grotere werk
In 1948 werd de heer H.W. de Wolf dirigent, de tijd van het grotere werk was aangebroken. Onder zijn bezielende leiding werden grote successen behaald, vooral door aan concoursen deel te nemen. Begin jaren 60 ontstond het idee om van “Zanglust” een oratoriumvereniging te maken. Het eerste grote werk was 'die Schöpfung' van Haydn en sindsdien is Zanglust een oratoriumkoor. Toch duurde het nog tot 1983, bij de viering van het 75-jarig bestaan, voordat het koor zijn huidige naam “COV Leidschendam” aannam.

100 jaar COV
Inmiddels zijn we vele concerten verder en werken we met onze zevende dirigent. Het koor heeft in 2008 zijn 100-jarig bestaan gevierd met een aantal bijzondere activiteiten. Op de eerste repetitieavond van 2008 werd iedereen verrast met een diashow en een glas champagne voor een toast op dit feestelijk jaar. Het voorjaarsconcert op 11 april stond ondermeer in het teken van een Nederlandse première: het Requiem van Rheinberger werd voor het eerst uitgevoerd.
Wethouder Zwartepoorte heeft op 5 september de tentoonstelling “Van Zanglust tot COV – 100 jaar koorzang in Leidschendam” in de bibliotheek geopend. Met de opening vond een receptie plaats. Tijdens deze receptie heeft de heer W.A. Haeser, voorzitter van de KCZB, een mooie toespraak gehouden. Hij stond uitvoerig stil bij de geschiedenis van de COV en was verheugd de erepenning van de KCZB aan onze voorzitter te kunnen overhandigen.
Dit jubileumjaar gaven we nog een tweede concert: Op 3 oktober brachten we de muzikale geschiedenis van onze vereniging ten gehore. Uit vele eerder uitgevoerde muzikale werken zijn delen samengevoegd tot een fenomenaal compilatie concert.
Het jubileumjaar sloten we af met een feestavond op zaterdag 11 oktober in de Hulp en Heilkerk. Dit werd een groot succes. Bij het weggaan werd ieder lid nog verrast door een herinneringsitem en het addendum op het jubileumboek.

Meer lezen?
Bij ons 90-jarig bestaan is een prachtig jubileumboek samengesteld. Hieraan hebben we in 2008 een addendum toegevoegd. Als u meer wilt lezen over concerten, repertoire, en vele leuke wetenswaardigheden over ons koor vraag dan naar deze mooie uitgaven!